Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tư vấn tuyển sinh đại học 2019

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố phương thức tuyển sinh, các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của Trường và thông tin về ngành/nhóm ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển đại học chính quy năm 2019 như sau: Nguồn: Vnu

10 điểm nhấn trong tuyển sinh đại học của Trường ĐHGD – ĐHQGHN 2019

Năm 2019, trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN tuyển sinh 595 chỉ tiêu. Bên cạnh các mã ngành đã đào tạo, năm nay Nhà trường tuyển sinh 05 ngành mới bao gồm: Sư phạm Khoa học tự nhiên, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường,…