HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 22/03 Khối 12

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tin tức

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 22/03 Khối 12

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 12 môn Tiếng Anh HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 12 môn Ngữ Văn

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 11

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 11 môn Toán

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 10

HES Chữa đề ôn tập từ 09/03 đến 15/03 Khối 10 môn Tiếng Anh

HES Chữa đề ôn tập từ 24/02 đến 01/03 Khối 12

HES Chữa đề Ôn tập từ 24/02 đến 01/03  Khối 12 môn Lịch sử - thời gian 9h00-10h00 HES Chữa đề Ôn tập từ 24/02 đến 01/03  Khối 12 môn Sinh học - thời gian 10h15-11h15  

HES tiên phong, đổi mới dạy – học “mùa” Corona

Sự xuất hiện của chủng virus mới mang tên CORONA và nay là COVID - 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Dịch bệnh đặt ra một yêu cầu cấp thiết là cần phải thay đổi phương pháp, cách thức dạy và học phù hợp.…