Chia tay đoàn sinh viên thực tập khóa QH – 2016 – S năm học 2019 – 2020

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tin tức

Chia tay đoàn sinh viên thực tập khóa QH – 2016 – S năm học 2019 – 2020

Với mục tiêu đào tạo lớp thế hệ trẻ giỏi năng lực và nhiệt huyết với nghề, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng công tác triển khai kiến tập – thực tập sư phạm. Năm học 2019 - 2020, trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) đã…

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 12

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 12 môn Vật lý HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 12 môn Toán HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 12 môn Sinh học HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 12 môn Địa lí

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 11

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 11 môn Toán HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 11 môn Địa lí HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 11 môn Vật lý HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 11 môn Sinh học HES Chữa đề ôn…

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 10

HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 10 môn Địa lí HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 10 môn Toán HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 10 môn Sinh học HES Chữa đề ôn tập tuần từ 27/04-02/05 Khối 10 môn Hóa học