Thông báo V/v thu học phí, lệ phí đợt 4 (T3+4+5/2021)

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh lớp 10 trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2021 – 2022

👉Link đăng kí học bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức trực tuyến: https://bom.to/hZr0FIxy

THÔNG BÁO HOÃN CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO LỚP 10 ĐỢT 2 NGÀY 07/03/2021

   Hiện tại do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để hạn chế tối đa việc đi lại và tụ tập đông người, Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo tạm hoãn tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức và kiểm tra kiến thức đợt 2 ngày 07/03/2021 cho đến khi…