THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC TRA KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2018

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC TRA KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2018

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, Hội đồng tuyển sinh thông báo về việc nhận đơn phúc tra như sau: - Thời gian nhận đơn phúc tra: 8h00 đến 17h00. Từ ngày…

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM 2018

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo: 1. Điểm trúng tuyển: 70/100 điểm trở lên 2. Nhập học: Thí sinh trúng tuyển nhập học từ…