Đề ôn tập môn Vật lí tuần từ 30- 5/4/2020

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo

Đề ôn tập môn Vật lí tuần từ 30- 5/4/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Vật lí tuần từ 30- 5/4/2020: Khối 10 Khối 11 Khối 12

Đề ôn tập môn Sinh học tuần từ 30- 5/4/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Sinh học tuần từ 30- 5/4/2020: Sinh 10 Sinh 11 Sinh 12

Đề ôn tập môn Hoá học tuần từ 30- 5/4/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Hoá học tuần từ 30- 5/4/2020: Khối 12 Khối 11 Khối 10

Đề ôn tập môn Lịch sử tuần từ 30- 5/4/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn Lịch sử tuần từ 30- 5/4/2020: Khối 10 Khối 11 Khối 12

Đề ôn tập môn GDCD tuần từ 30- 5/4/2020

Kính mời các Cha Mẹ học sinh, các em học sinh theo dõi tải nội dung ôn tập môn GDCD tuần từ 30- 5/4/2020: Khối 10 Khối 11 Khối 12