Chương trình làm việc Hội đồng đánh giá Đề tài dự thi KHKT cấp trường năm học 2017-2018

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Articles by: hes

Điều lệ Trường học THPT

Lĩnh vực : Công báo Ký hiệu : 12/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 28/03/2011 Trích yếu : Điều lệ Trường học THPT Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download 

Quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm

Lĩnh vực : Công báo Ký hiệu : 16/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 16/05/2014 Trích yếu :  Quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download

Tuyển dụng sử dụng và quản lí viên chức

Lĩnh vực : Nghị định Ký hiệu : 29/2012/NĐ-CP Ngày ban hành : 12/04/2012 Trích yếu : Tuyển dụng sử dụng và quản lí viên chức Cơ quan ban hành : Chính Phủ Download