IELTS ORIENTATION – HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG CÁC LỚP IELTS

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Articles by: hes

IELTS ORIENTATION – HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG CÁC LỚP IELTS

Ngày 18/9/2020 HES và Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) đã tổ chức buổi giới thiệu định hướng các lớp học IELTS nhằm trang bị cho học sinh các thông tin cần thiết trước khi bắt đầu khoá học IELTS tại HES. Ngoài việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, các bạn còn được…

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2020 – 2021

  Download  Mẫu 01 Đăng Ký dự thi KHKT Download Mẫu 02 Đề cương nghiên cứu   

Thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021

Trường THPT Khoa học Giáo dục trân trọng thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021 Thời gian bắt đầu: - Khối 11, 12: 8h30, Chủ nhật ngày 13/09/2020 - Khối 10: 14h00, Chủ nhật ngày 13/09/2020 Địa điểm: Phòng học các lớp khối 10, 11, 12 Trân trọng./.